ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Φαρμακοποιός - Συμπληρώματα διατροφής - εξοπλισμός διαιτολογικού γραφείου

Εθν. Αμύνης 44

Τ.Κ. 54621

Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 271607