Ο δρόμος του τσαγιού

Χρσοστόμου Σμύρνης 12

54622 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 285559

Fax: 2310 271145

e-mail: info@tchae.gr

 

Χάρητος 5, Κολωνάκι

10675 Αθήνα

Τηλ.: 210 7221460

Fax: 210 7221118

e-mail: athens@tchae.gr