Πρακτική άσκηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των ΤΕΙ, 38 θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, έως και τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν, με απόδειξη, έντυπη αίτηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου - Αχαρνών 2, Τ.Κ.10176, Αθήνα.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα αναγράφει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τρεις το πολύ υπηρεσίς.